تبلیغات
Aηιмє Lαηɗ - زندگینامه ی من قسمت اول

زندگینامه ی من قسمت اول

پنجشنبه 30 آذر 1396 02:02 بعد از ظهر

نویسنده : ✗Bᴀʜᴀʀ✗
ارسال شده در: زندگینامه ,
Mirai Kuriyama Smile Icon by Minami-Eriکنیچیوا میناMirai Kuriyama Smile Icon by Minami-Eri


Yamato Blushing Icon by Magical-Iconطبع نویسندگیم گل کرده میخوام داستان بنویسمYamato Blushing Icon by Magical-Icon

Marry Kozakura (Total Blush) [V9] by Jerikutoدرضمن کپی از تمام ماجراها ممنوعه اگه کپی دیدید حتما گزارش بدیدMarry Kozakura (Total Blush) [V9] by Jerikuto

Mio (Pointing) [V2] by Jerikutoبرو ادامهMio (Pointing) [V2] by Jerikutoاز خواب بیدار شدمو به اطراف نگا کردم اتاق عوض نشده بود... هیچ چیز عوض نشده بود... اما احساس میکردم چیزی عوض شده توی آینه نگاه کردم خود همیشگیم بود یک دختر به ظاهر هیجده ساله با موها و چشمای مشکی و لباس خواب بلند

لباسمو عوض کردم رفتم طبقه ی پایین مامانم داشت صبحانه میخورد نشستم سر میز:کو بقیه؟

گفت:بابات رفت سر کار لیندو هم رفت دانشگاه

گفتم:میدونی چند ساله لیندو داره میره دانشگاه؟

_دویست سال میشه

درست بود دویست سال بود سن هیچ کسی تغییر نمیکرد انگار زمان متوقف شده بود

صبحانه خوردم و خدافظی کمردم و رفتم 

سوزوکی جلوی در واستاده بود و همین که منو دید دوید طرفم

_از کی منتظری؟

با صدای شادش گفت:من که تازه رسیدم

_عجب...

رفتیم سمت مدرسه توی کل راه درباره ی برنامه ی تلویزیونی دیشب حرف زد توی راهروی مدرسه همینطور که به سمت کلاس میرفتم گفتم: به نظر میرسه خیلی چیز جالبی بود؟

_عالی بود 

_واو!

رفتم تو کلاس و نشستم سر جام تو ردیف دوم کتاب و دفتر ریاضیمو گذاشتم رو میز و خودمو ول کردم رو صندلی

مشقمو باز کردمو شروع کردم به خوندن برای اینکه لاقل یه کم سرم گرم بشه

مدرسه مثل برق و باد گذشت رفتم خونه و همون اول مشقامو تموم کردم  خب... اونقدرام زیاد نبودن

کامپیوترو روشن کردم و همون موقع لیندو اومد تو:سلام

_سلام چی شده؟

_یه کسی اومده تو رو ببینه

_مگه بیمارستان یا همچین جاییه که اینطوری صحبت میکنی؟

این حرفو که زدم بیخیال شد و درو بست پشت سرش داد زدم حالا کی هست؟

یهو یه نفر چشامو گرفت و صدای خیلی خیلی آشنایی گفت:فکر میکنی کی بوده؟

خیلی سریع گفتم:سوبارو؟  سوبارو دستاشو برداشت و گفت:چرا هرچی پیام میدم جواب نمیدی؟

گفتم:خالی نبند! گفت:خالی نمیبندم0-0

_وا! گوشیمو برادشتمو رفتم تو پیاما دروغ نمیگفت. عجب...


Mio (Clapping) [V2] by Jerikutoدوستان الان نمیتونم دیگه براتون بنویسمMio (Clapping) [V2] by Jerikuto

Tomoyo Shy Icon by Magical-Iconببخشید سایوناراTomoyo Shy Icon by Magical-Icon

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 12 بهمن 1396  03:53 بعد از ظهرftfg.mb